Historie hotelu Sepetná

Počátky ubytovacích zařízení v údolí Sepetná se zmiňují už v roce 1910, kdy 2. února byla Svazem Zotavoven v Moravské Ostravě  (Vereine Ferienheim in Mähr. Ostrau) od stávajících vlastníků koupena nemovitost č. p. 20 spolu s přilehlými pozemky. Zřejmě na místě tehdejší usedlosti vznikla horská chata, která sloužila k pobytové rekreaci dětí a mládeže. Chata měla různá popisná čísla od 625 přes 251 až po nynější 0956. Po válce se vlastníkem dne 6. září 1950 stává Revoluční odborové hnutí v Praze.


V 60. letech se stal novým vlastníkem Národní podník Hutní montáže. Zárověň se změnil název na Horský hotel Montér, což nejspíš více vyhovovalo budovatelskému duchu těchto let.


Po roce 1989 se v objektu vystřídalo několik pronajímatelů, až ho nakonec 2. října 2000 koupila společnost Sepetná, v.o.s. V této době se hotel vrátil k původnímu názvu SEPETNÁ tak jako za starých časů.

 

 
Historie rekreačního centra Sepetná
Historie rekreačního centra Sepetná
Historie rekreačního centra Sepetná
Historie rekreačního centra Sepetná
Historie rekreačního centra Sepetná